ארבעת המינים

ארבעת המינים » ארבעת המינים

בתורה נצטוו בני ישראל לקחת אתרוג (פרי עץ הדר), לולב (כפות תמרים), ערבה (ערבי נחל) והדס (ענף עץ עבות). ההבנה למה כל תיאור מכוון נלמדה בגמרא במסכת סוכה. לכל אחד מארבעת המינים יש הלכות שונות על כמה לקחת, באיזה גודל, והלכות נוספות הקשורות למבנה שלו. את ארבעת המינים לוקחים בכל אחד משבעת ימי חג הסוכות ואוגדים ביחד ומנענעים בתפילות, וכן מחזיקים בהם בזמן ההושענות בתפילה ובהושענא-רבא.

אתרוג

פרי עץ הדר. ההבנה שפרי עץ הדר מדברת על אתרוג נלמדת מכמה סיבות שונות. לפי דיעה אחת "פרי עץ" הכוונה שטעם העץ ופריו שווים, לפי דיעה שנייה "הדר" הכוונה "דיר" שכמו שבדיר חיים כל סוגי החיות כך גם אתרוג שתמיד תוכל למצוא בו פירות בגדלים שונים, לפי דיעה שלישית "הדר" הכוונה פרי שקיים בכל עונות השנה. לאתרוג יש תנאים שונים שצריכים להתקיים כדי שהוא יהיה כשר למשל שלא יהיה קלוף, שלא תנטל פיטמתו וכו'. האתרוג הוא גם בעל ריח וגם בעל טעם, ולכן הוא מסמל אדם שיש בו גם תורה וגם מעשים טובים.

לולב

כפות תמרים. הלולב הוא ענף מעץ התמר. ההבנה שכפות תמרים מדברת על לולב נלמדה מכיוון שהלולב כפות וכל עליו מחוברים יחדיו. אורך הלולב המינימלי הוא ארבעה טפחים, ועל הלולב להיות של האדם שנוטל אותו, מכיוון שנאמר "ולקחת לכם" – משלכם, כלומר אסור לקחת לולב גזול ושאול. הלולב הוא חסר ריח אך לתמרים הגדלים עימו יש טעם ולכן הלולב מסמל אדם שיש לו תורה אך אין לו מעשים טובים.

הדס

ענף עץ עבות.  ההבנה שהדס הוא ענף עץ עבות היא מהמילה עבות, כלומר שכל עלה יגיע לעלה שמעליו וכל הענף יהיה מכוסה, וזה מה שקורה בפועל רק בהדס, ולכן גם הדס שנשרו לו עלים או שיש לו רק שני עלים ולא שלושה (הדס לא משולש), ייחשב פסול. כמו לכל שאר ארבעת המינים גם להדס יש לא מעט דינים שצריכים להתקיים בו, למשל שלא יהיה יבש, שיצאו שלושה עלים מכל בסיס בהדס, אסור שההדס יהיה מורכב וכו'. ההדס הוא בעל ריח אך חסר טעם ולכן הוא מסמל אדם שיש לו מעשים טובים אך אין בו תורה.

ערבה

ערבי נחל. ההבנה שהכוונה לערבה היא משום שערבי נחל הוא מין ידוע שהעלה שלו משוך והקנה שלו אדום, וזו היא הערבה. אולם יש גם צמח בשם צפצפה העונה על התנאים הללו, אך מאחר והצפצפה היא קוצנית והתורה היא תורת חסד ורחמנית היא לא תצווה עלינו לקחת צמח קוצני ולכן כוונת התורה כאן היא לערבה ולא לצפצפה.  לערבה יש תנאים להיות כשרה ביניהם שרוב עליה לא נשרו, עליה להיות מעל שלושה טפחים, אסור שיקטם ראשה וכו'. הערבה הינה חסרת טעם וחסרת ריח, ולכן היא מסמלת אדם שאין בו לא תורה ולא מעשים טובים.

איגוד ארבעת המינים

באגידת ארבעת המינים ישנה מחלוקת באשר לכמות וצורת האגד של ארבעת המינים. לדעת רבי ישמעאל יש לקחת אתרוג אחד, לולב אחד, שתי ערבות ושלושה הדסים, אך לדעת רבי עקיבא לוקחים אחד מכל מין, אולם דעתו של רבי ישמעאל נפסקה להלכה ולכן לוקחים אתרוג אחד, לולב אחד, שתי ערבות ושלושה הדסים. צורת האגידה לפי דיעה אחת היא לקחת את ההדסים מימין ללולב ואת ההדסים משמאל ללולב ולאגוד ביחד, אך לדעת האר"י יש לאגוד הדס אחד בימין ואחד בשמאל ואחד באמצע, וערבה אחת בימין ואחת בשמאל. לאחר האגד תופסים את האגודה ביד ימין ואת האתרוג ביד שמאל, האתרוג צריך להפנות את הפיטם כלפי מעלה ועליו להיות מוצמד ללולב. לפני הנענוע מברכים "על נטילת לולב" ומנענעים את ארבעת המינים בשישה כיוונים שונים.

ארבעת המינים
מעוניין לרכוש ארבעת המינים?
לחץ כאן לפרטים נוספים
X סגור