משמעות ארבעת המינים

ארבעת המינים » משמעות ארבעת המינים

לכל אחד מארבעת המינים יש תכונה שונה, והם לא דומים אחד לשני כלל, ומכך למדים שלושה משמעויות של ארבעת המינים.

ארבעת המינים כעם ישראל

יש הסוברים שארבעת המינים מסמלים אנשים שונים בעם ישראל, אדם בעל מעשים טובים ותורה, אדם רק עם מעשים טובים ובלי תורה, אדם רק עם תורה אך בלי מעשים טובים ואדם בלי שניהם. האתרוג שיש לו גם טעם וגם ריח מסמל אדם צדיק שיש בו גם תורה וגם מעשים טובים, אך הערבה שאין בה לא טעם ולא ריח מסמלת אדם רשע שאין בו לא תורה ולא מעשים טובים. הלולב שלתמרים שלו יש טעם אך אין לו ריח מסמל אדם צבוע ורמאי הלומד תורה אך לא מקיים מעשים טובים. ההדס שיש לו ריח ואין לו טעם מסמל אדם ללא תורה אך עם מעשים טובים.

ארבעת המינים כמשל לגוף האדם

יש ארבעת אברים עיקריים בגוף האדם הגורמים לאדם לחטוא בחטאים שונים. הלב גורם להרהורי חטא, עמוד השדרה גורם לגאווה, הפה גורם ללשון הרע והעניים גורמות לראיית מראות אסורות. יש הדורשים שארבעת המינים באו לשם כפרה על אותם חטאים. ראשית האתרור שדומה בצורתו ללב האדם בא לכפר על הרהורי הלב של האדם. שנית הלולב הדומה לעמוד השדרה נועד לכפר לאדם על חטא הגאווה, שלישית ההדס הדומה לעיניים בא לכפר על ראיית מראות אסורים, והערבה הדומה לשפתיים באה לכפר על חטא לשון הרע.

ארבעת המינים כמשל לאושפזין

כידוע האושפזין בסוכות הם שלושת האבות, משה ואהרון, יוסף, ודוד. ויש הסוברים שארבעת המינים רומזים אליהם. ראשית שלושת ההדסים מרמזים לשלושת האבות, אברהם יצחק ויעקב. שנית שני הערבות רומזים לשני האחים משה ואהרון. הלולב מרמז ליוסף שעמד זקוף נגד עשו דודו, והאתרוג שהוא פרי הדר, פרי מלכותי, מרמז לדוד המלך.

ארבעת המינים
מעוניין לרכוש ארבעת המינים?
לחץ כאן לפרטים נוספים
X סגור