דיני אתרוג

ארבעת המינים » דיני אתרוג

משקלו
צריך האתרוג להיות לפחות כגודל ביצה,ובמשקל כ-58 סמ"ק.
מותר לאכילה
האתרוג חייב להיות ראוי לאכילה זאת אומרת שיהיה בו כשרות אכילה. ומכן אתרוג שלא הופרשו מהאתרוג תרומות ומעשרות, עורלה, טבל\שביעית  האתרוג פסול.
אסור שיהיה מרוכב
אתרוג שהרכיבו עם אילן  אחר (בדר"כ עץ לימון) פסול.
קליפתו
קליפת האתרוג צריכה להיות מלאה, כלומר ללא סדקים, ללא יובש או קילופים. אסור שהקליפה תהיה רכה מעוד. אסור שיהיה כתם או נקודות על חלקו העליון של האתרוג. בשאר האתרוג אם יש יותר משתי נקודות האתרוג פסול ורק שלא יהיו באותו צד בכך האתרוג כשר.
צורתו
צורתו של האתרוג אמורה להיות כמעין לימון, רחב בבסיסו וצר בראשו. האתרוג שצורתו  כמו עיגול ככדור  פסול.
צבעו
צבעו של האתרוג אמור להיות צהוב. אתרוג בצבע ירוק ממש  פסול. אתרוג שישתנה צבעו מירוק לצהוב כשר.
חסר
אתרוג שהורידו ממנו משהו  פסול. למשל אתרוג שיש לו פיטם, ונפל. אם האתרוג גדל בלי הפיטם  כשר. אם נשבר חלק מהפיטם – מותר. כמו כן, אתרוג שנפל לו העוקץ ונשאר במקומו גומה פסול. חורים שבאתרוג פוסלים אותו רק ליום הראשון של החג. חורים שקראו בזמן הגדילה ויתכסו בזמן שאתרוג מחובר לאילן, לא פוסלים את האתרוג.

ארבעת המינים
מעוניין לרכוש ארבעת המינים?
לחץ כאן לפרטים נוספים
X סגור