הדס

ההדס חייב להיות משולש,זאת אומרת שיוצאין בו מכל קן שלשה עלים בשורה אחת בשווה, שלא יהיה עלה אחד גבוה או נמוך מהעלים האחרים. וצריכים שיהיו העלים יגיע למעלה להתחלה של העלה שלמעלה. והירא דבר ה', יהדר לקנות הדסים יפים רכים ירוקים ומשלשים ומהדרים.
והגדלים להדס, צריכים לדקדק בהם אם הם מרכבים, ואם גדלו בעציץ שאינו נקוב. ולכן צריכים לדקדק  בלולבים הגדלים בארצנו. אם אין הדסים משלשים,יקח שאינם משלשים, ולא יברך

גודל ההדס, שלוש טפחים. ובשעת הדוחק, סגי בעשרה גודלין. וצריך שיהיה כל ההדס מלמטה עד למעלה משולש. ובשעת הדחק, אם למטה המעט אינו משולש, והרוב שלמעלה משלש גם כן כשר. צריכים להקפיד שלא ינשרו העלים מן ההדס כי אם נשרו אפילו קצת עלים, יש כמה חלוקי דעות בעניין, וצריך לעשות שאלת רב

צריכים להשגיח, שלא יהא נקטם ראש ההדס, כאילו ראש העץ. ואם יש לו רק הדסים קטומים צריך לעשות שאלת רב. אבל העלים הקטנים שיוצאים בין הקנים, צריכים לקטוף אותם שלא יפסיקו בין  קנה לקנה.

ארבעת המינים
מעוניין לרכוש ארבעת המינים?
לחץ כאן לפרטים נוספים
X סגור