דיני הדס

ארבעת המינים » דיני הדס

כמות
מינימום 3 טפחים ובשעת הדחק מספיקים 10 גודלין.
כמה זה 3 טפחים?
החזון אי"ש  אומר 28.8 ס"מ (טפח 1 = 9.6 ס"מ)
הגר"ח נאה אומר 24 ס"מ (טפח 1 = 8 ס"מ)
משולש
ההדס חייב להיות משולש, זאת אומרת שמכל נקודה יצאו ממנה שלושה עלים במקביל לא יהיה עלה גבוה או נמוך מחבריו. העלים גם צריכים להסתיר את ענף ההדס, כלומר שכל עלה צריך להיות מספיק ארוך כדי שראשו יגיע לעוקץ שמעליו. אם לא מצא הדסים משולשים, ייקח הדסים רגילים, שנקראים גם הדסים שוטים ,לא יברך
עלי ההדס
אם נשרו קצת מעליו,מספיק שרוב הענף הוא בעל עלים משולשים, כשר. אם נפל עלה אחד מכל שלישייה פסול. אם זאת אסור שהעלים יהיו יבשים, אם רוב עלי הענף יבשו  פסול.

ארבעת המינים
מעוניין לרכוש ארבעת המינים?
לחץ כאן לפרטים נוספים
X סגור