דיני לולב

ארבעת המינים » דיני לולב

כמות
צריך שתהיה שדרתו מינימום 4 טפחים ובשעת הדחק מספיק 13 גודלין ושליש גודל.
כמה זה 4 טפחים?
החזון איש אומר  38.4 ס"מ (טפח אחד – 9.6 ס"מ)
הגר"ח נאה אומר 32 ס"מ (טפח אחד – 8 ס"מ)
צריך הלולב להיות ארוך יותר בטפח מההדסים והערבות.
צבע
לולב יבש פסול אלא בשעת הדחק כשר. צריך להשים לב לקצה הלולב שלא יהיה יבש.
נקטם ראשו של הלולב
אם נחתך קצה הלולב, אפילו קצת לולב זה פסול.
שדרה ישרה
לולב עקום פסול לברכה. אסור שהלולב יהיה נוטה לאחד הצדדים אך אם הוא נוטה לאחוריו, מותר, שזוהי דרכו לצמוח.

כמות

צריך שתהיה שדרתו מינימום 4 טפחים ובשעת הדחק מספיק 13 גודלין ושליש גודל.
כמה זה 4 טפחים?
החזון איש אומר  38.4 ס"מ (טפח אחד – 9.6 ס"מ)
הגר"ח נאה אומר 32 ס"מ (טפח אחד – 8 ס"מ)
צריך הלולב להיות ארוך יותר בטפח מההדסים והערבות.

צבע

לולב יבש פסול אלא בשעת הדחק כשר. צריך להשים לב לקצה הלולב שלא יהיה יבש.

נקטם ראשו של הלולב

אם נחתך קצה הלולב, אפילו קצת לולב זה פסול.

שדרה ישרה

לולב עקום פסול לברכה. אסור שהלולב יהיה נוטה לאחד הצדדים אך אם הוא נוטה לאחוריו, מותר, שזוהי דרכו לצמוח.

ארבעת המינים
מעוניין לרכוש ארבעת המינים?
לחץ כאן לפרטים נוספים
X סגור