ערבה

הערבה הנקראת  העלה המשוך, ופיו חלק, והקנה אדום. ואפילו בעודו ירקרק כשר, מכיוון שמתי  שהוא נמצא באילן, מתאדם. ורוב זן זה גדל בנחלים, ולכן נקרא ערבי נחל. ואפילו אלו שגדלו במקום אחר כשרים, אבל אם אפשר יש להדר ולקחת אותם מנחל. גודל הערבה כגודל ההדס

ערבה שהפך ליבשה, או שנשרו רוב העלים שלה או שנקטם ראש הענף שלה פסולה. ויש אומרים, שגם אם נידלדלו העלים מהקנה ותלויים למטה פסולה. וצריכים לבדוק מאד גם בהדס כי לפעמים  שקושרים אותה ללולב או בגלל הנענועים, נושרים העלים, ואז הערבה פסולה.

ערבה שקטפו אותה ביום טוב אסורה ואפילו גם בטלטול כי היא מוקצה ואם קטפו אותה ביום טוב הראשון אסורה ביום טוב הראשון ומותרת ביום טוב השני

ארבעת המינים
מעוניין לרכוש ארבעת המינים?
לחץ כאן לפרטים נוספים
X סגור