דיני ערבה

ארבעת המינים » דיני ערבה

כמות
מינימום 3 טפחים.
כמה זה 3 טפחים?
שיטת החזון אי"ש אומר 28.8 ס"מ (טפח 1= 9.6 ס"מ)
שיטת הגר"ח נאה אומר 24 ס"מ (טפח 1=8 ס"מ)

עלים
אם נשרו עלים מהערבה כל עוד יש רוב עליה, כשר. כדאי מאוד להיזהר כאשר מנענעים את הערבה ביחד עם הלולב שלא ירדו עלים והערבה,פסולה. גם כן אסור שהעלים יהיו יבשים. עלים עגולים ומשוננים כמו מסור גם כן פוסלים.

ארבעת המינים
מעוניין לרכוש ארבעת המינים?
לחץ כאן לפרטים נוספים
X סגור